Vui lòng xoay ngang thiết bị
 • Top 2 Lực Chiến

  SC• Soda

  lực chiến : 10991301 Server59
 • Top 1 Lực Chiến

  SKY-Việt(K.hòa)

  lực chiến : 11087869 Server46
 • Top 3 Lực Chiến

  3Q.Lỗ Túc

  lực chiến : 10775757 Server1
Rank Tên HLV Server Danh hiệu Lực Chiến
1 SKY-Việt(K.hòa) Server46 Top 1 Lực Chiến 11087869
2 SC• Soda Server59 Top 2 Lực Chiến 10991301
3 3Q.Lỗ Túc Server1 Top 3 Lực Chiến 10775757
4 κoʟ•__Jean__• Server24 Top 4 Lực Chiến 10233915
5 €••Kelvin••¥ Server65 Top 5 Lực Chiến 9944758
6 Naksu Server51 Top 6 Lực Chiến 9785724
7 AE3-Milk Server3 Top 7 Lực Chiến 9527560
8 AE3-Chelsea.FC Server3 Top 8 Lực Chiến 8894530
9 KOL • SƠN ĐỒNG Server27 Top 9 Lực Chiến 8860193
10 AE3-TìnhTriKỷ Server3 Top 10 Lực Chiến 8554085