Vui lòng xoay ngang thiết bị
 • Top 2 Lực Chiến

  SKY-Mr việt87

  lực chiến : 7480131 Server46
 • Top 1 Lực Chiến

  SC• Soda

  lực chiến : 7851154 Server59
 • Top 3 Lực Chiến

  3Q.Lỗ Túc

  lực chiến : 7335215 Server1
Rank Tên HLV Server Danh hiệu Lực Chiến
1 SC• Soda Server59 Top 1 Lực Chiến 7851154
2 SKY-Mr việt87 Server46 Top 2 Lực Chiến 7480131
3 3Q.Lỗ Túc Server1 Top 3 Lực Chiến 7335215
4 AE3-HuyNguyen Server3 Top 4 Lực Chiến 7081875
5 KOL • SƠN ĐỒNG Server27 Top 5 Lực Chiến 6422704
6 κoʟ•__Jean__• Server24 Top 6 Lực Chiến 6187074
7 AE3-Chelsea.FC Server3 Top 7 Lực Chiến 6167249
8 AE3-TìnhTriKỷ Server3 Top 8 Lực Chiến 5920496
9 3Q-TômArsenal Server1 Top 9 Lực Chiến 5822718
10 3Q•Tuân Úc Server1 Top 10 Lực Chiến 5622339