Vui lòng xoay ngang thiết bị
 • Top 2 Lực Chiến

  3Q.Lỗ Túc

  lực chiến : 20207952 Server1
 • Top 1 Lực Chiến

  SKY-Off Game

  lực chiến : 20507861 Server46
 • Top 3 Lực Chiến

  David

  lực chiến : 19223298 Server65
Rank Tên HLV Server Danh hiệu Lực Chiến
1 SKY-Off Game Server46 Top 1 Lực Chiến 20507861
2 3Q.Lỗ Túc Server1 Top 2 Lực Chiến 20207952
3 David Server65 Top 3 Lực Chiến 19223298
4 **Nghèo *** Server51 Top 4 Lực Chiến 18688324
5 AE3-Milk Server3 Top 5 Lực Chiến 18235828
6 SC•Coffee Server59 Top 6 Lực Chiến 18161475
7 ꧁༺κoʟ༒AKIRA༻꧂ Server24 Top 7 Lực Chiến 16963337
8 AE3-Chelsea.FC Server3 Top 8 Lực Chiến 16840187
9 AE3_CôGiáoThảo Server3 Top 9 Lực Chiến 16540380
10 PĐYMK Server35 Top 10 Lực Chiến 16064235