Vui lòng xoay ngang thiết bị
 • Top 2 Lực Chiến

  SKY-Việt(K.hòa)

  lực chiến : 15754468 Server46
 • Top 1 Lực Chiến

  SC• Soda

  lực chiến : 16301411 Server59
 • Top 3 Lực Chiến

  3Q.Lỗ Túc

  lực chiến : 15091633 Server1
Rank Tên HLV Server Danh hiệu Lực Chiến
1 SC• Soda Server59 Top 1 Lực Chiến 16301411
2 SKY-Việt(K.hòa) Server46 Top 2 Lực Chiến 15754468
3 3Q.Lỗ Túc Server1 Top 3 Lực Chiến 15091633
4 Naksu Server51 Top 4 Lực Chiến 15080774
5 κoʟ•__Jean__• Server24 Top 5 Lực Chiến 14644004
6 David Server65 Top 6 Lực Chiến 14469308
7 AE3-Chelsea.FC Server3 Top 7 Lực Chiến 14098884
8 AE3-Milk Server3 Top 8 Lực Chiến 13861293
9 AE3_CôGiáoThảo Server3 Top 9 Lực Chiến 13589160
10 AE3-TìnhTriKỷ Server3 Top 10 Lực Chiến 12972045