Vui lòng xoay ngang thiết bị
  • TAM QUỐC

    lực chiến : 562876832 Server1
  • NHẬU

    lực chiến : 608328067 Server35
  • SKY-OFF

    lực chiến : 545448283 Server43
Rank Tên Liên Đoàn Server Danh hiệu Lực Chiến
1 NHẬU Server35 Quán quân 608328067
2 TAM QUỐC Server1 Quán quân 562876832
3 SKY-OFF Server43 Quán quân 545448283
4 FC_ANHEM Server3 Quán quân 539121633
5 ☆UFC•FootBall☆ Borussia Dortmund Quán quân 510946214
6 Devil Server5 Quán quân 494427858
7 King Of Legends Server24 Quán quân 477833942
8 FC LETE Server13 Quán quân 475078657
9 One Piece Server49 Quán quân 469711796
10 BÓNG ĐÁ CƯỜI Server75 Quán quân 434823063