Vui lòng xoay ngang thiết bị
  • FC_ANHEM

    lực chiến : 143329187 Server3
  • King Of Legends

    lực chiến : 150942654 Server24
  • TAM QUỐC

    lực chiến : 138926914 Server1
Rank Tên Liên Đoàn Server Danh hiệu Lực Chiến
1 King Of Legends Server24 Quán quân 150942654
2 FC_ANHEM Server3 Quán quân 143329187
3 TAM QUỐC Server1 Quán quân 138926914
4 SKY-SOCCER Server43 Quán quân 135192424
5 Ghiền Bóng Đá Server34 Quán quân 132376923
6 ☆KIẾM HIỆP☆ Server37 Quán quân 129819979
7 Blaze Warriors Server21 Quán quân 129213982
8 SuperStorm Club Server59 Quán quân 125621753
9 FC•Win Server12 Cao thủ 3 124506454
10 Devil Server5 Cao thủ 2 123695783