Vui lòng xoay ngang thiết bị
  • FC_ANHEM

    lực chiến : 270836236 Server3
  • King Of Legends

    lực chiến : 288221304 Server24
  • TAM QUỐC

    lực chiến : 266876206 Server1
Rank Tên Liên Đoàn Server Danh hiệu Lực Chiến
1 King Of Legends Server24 Quán quân 288221304
2 FC_ANHEM Server3 Quán quân 270836236
3 TAM QUỐC Server1 Quán quân 266876206
4 Ghiền Bóng Đá Server34 Quán quân 260322841
5 Blaze Warriors Server21 Quán quân 257051668
6 SKY-SOCCER Server43 Quán quân 243757272
7 One Piece Server49 Quán quân 243455363
8 SuperStorm Club Server59 Quán quân 239995124
9 Never Die Server35 Quán quân 233046427
10 Devil Server5 Quán quân 230744416