Vui lòng xoay ngang thiết bị
 • Á quân

  SC• Soda

  Danh hiệu : Á quân Server59
 • Nhà Vô Địch

  AE3-Chelsea.FC

  Danh hiệu : Nhà Vô Địch Server3
 • Hạng 3

  SKY-Việt(K.hòa)

  Danh hiệu : Hạng 3 Server46
Rank Tên HLV Server Danh hiệu
1 AE3-Chelsea.FC Server3 Nhà Vô Địch
2 SC• Soda Server59 Á quân
3 SKY-Việt(K.hòa) Server46 Hạng 3
4 AE3-Milk Server3 Hạng 4
5 Naksu Server51 Kẻ thách thức
6 κoʟ•__Jean__• Server24 Kẻ thách thức
7 GBĐ•Teacher Thư Server34 Kẻ thách thức
8 3Q.Lỗ Túc Server1 Kẻ thách thức
9 David Server65 Ngôi sao
10 Il Diavolo Server37 Ngôi sao