Vui lòng xoay ngang thiết bị
 • Á quân

  3Q• Lỗ Túc

  Danh hiệu : Á quân Server1
 • Nhà Vô Địch

  ROY

  Danh hiệu : Nhà Vô Địch Server 170
 • Hạng 3

  AE3-Milk

  Danh hiệu : Hạng 3 Server3
Rank Tên HLV Server Danh hiệu
1 ROY Server 170 Nhà Vô Địch
2 3Q• Lỗ Túc Server1 Á quân
3 AE3-Milk Server3 Hạng 3
4 SKY-Mr Việt 79 Server46 Hạng 4
5 BÁN ACC Server35 Kẻ thách thức
6 AE3-Messi Server3 Kẻ thách thức
7 David Server65 Kẻ thách thức
8 SC◦ Bé Soda Server59 Kẻ thách thức
9 MUA ACC Server63 Ngôi sao
10 Nɧậu︵Heiռekeᶇ✿ Server34 Ngôi sao