Vui lòng xoay ngang thiết bị
 • Á quân

  SKY-Mr việt87

  Danh hiệu : Á quân Server46
 • Nhà Vô Địch

  SC• Soda

  Danh hiệu : Nhà Vô Địch Server59
 • Hạng 3

  AE3-HuyNguyen

  Danh hiệu : Hạng 3 Server3
Rank Tên HLV Server Danh hiệu
1 SC• Soda Server59 Nhà Vô Địch
2 SKY-Mr việt87 Server46 Á quân
3 AE3-HuyNguyen Server3 Hạng 3
4 3Q.Lỗ Túc Server1 Hạng 4
5 AE3-Chelsea.FC Server3 Kẻ thách thức
6 κoʟ•__Jean__• Server24 Kẻ thách thức
7 AE3-TìnhTriKỷ Server3 Kẻ thách thức
8 3Q-TômArsenal Server1 Kẻ thách thức
9 AE3-•TiểuCái• Server3 Ngôi sao
10 AE3_CôGiáoThảo Server3 Ngôi sao