Vui lòng xoay ngang thiết bị
 • Á quân

  3Q.Lỗ Túc

  Danh hiệu : Á quân Server1
 • Nhà Vô Địch

  SKY-Việt(K.hòa)

  Danh hiệu : Nhà Vô Địch Server46
 • Hạng 3

  **Nghèo ***

  Danh hiệu : Hạng 3 Server51
Rank Tên HLV Server Danh hiệu
1 SKY-Việt(K.hòa) Server46 Nhà Vô Địch
2 3Q.Lỗ Túc Server1 Á quân
3 **Nghèo *** Server51 Hạng 3
4 SC•Coffee Server59 Hạng 4
5 AE3-Milk Server3 Kẻ thách thức
6 κoʟ•AKIRA Server24 Kẻ thách thức
7 David Server65 Kẻ thách thức
8 AE3_CôGiáoThảo Server3 Kẻ thách thức
9 GBĐ•Teacher Thư Server34 Ngôi sao
10 AE3-ChiếnSpy Server3 Ngôi sao