Vui lòng xoay ngang thiết bị
 • Á quân

  3Q• Lỗ Túc

  Danh hiệu : Á quân Server1
 • Nhà Vô Địch

  Roy

  Danh hiệu : Nhà Vô Địch Server 170
 • Hạng 3

  David

  Danh hiệu : Hạng 3 Server65
Rank Tên HLV Server Danh hiệu
1 Roy Server 170 Nhà Vô Địch
2 3Q• Lỗ Túc Server1 Á quân
3 David Server65 Hạng 3
4 AE3-Milk Server3 Hạng 4
5 SKY-Game Lol Server46 Kẻ thách thức
6 NHẬU-CỌP BẠC Server35 Kẻ thách thức
7 SC• Soda•Off☆ Server59 Kẻ thách thức
8 AE3_RMFC Server3 Kẻ thách thức
9 **Nghèo *** Server51 Ngôi sao
10 GBĐ-Midnight Server34 Ngôi sao