Vui lòng xoay ngang thiết bị
Vui lòng xoay ngang thiết bị
 • Top 2 Lực Chiến

  3Q• Lỗ Túc

  lực chiến : 31935425 Server1
 • Top 1 Lực Chiến

  ROY

  lực chiến : 44446194 Server 170
 • Top 3 Lực Chiến

  SKY-Mr Việt 79

  lực chiến : 30066193 Server46
Rank Tên HLV Server Danh hiệu Lực Chiến
1 ROY Server 170 Top 1 Lực Chiến 44446194
2 3Q• Lỗ Túc Server1 Top 2 Lực Chiến 31935425
3 SKY-Mr Việt 79 Server46 Top 3 Lực Chiến 30066193
4 David Server65 Top 4 Lực Chiến 27789993
5 AE3-Milk Server3 Top 5 Lực Chiến 25721333
6 BÁN ACC Server35 Top 6 Lực Chiến 24113720
7 AE3-Messi Server3 Top 7 Lực Chiến 23662203
8 AE3_TomArsenal Server3 Top 8 Lực Chiến 23095179
9 BW•[Leonidas7] Server18 Top 9 Lực Chiến 22475725
10 OP **Nghèo *** Server51 Top 10 Lực Chiến 22361333