Vui lòng xoay ngang thiết bị
 • Đại Gia Vàng

  SKY-Việt(K.hòa)

  điểm vip: 435 Server46
 • Đại Gia Siêu Sao

  €••Kelvin••¥

  điểm vip: 873 Server65
 • Đại Gia Vàng

  Miến FC

  điểm vip: 345 Hồ Chí Minh City FC
Rank Tên HLV Danh hiệu Số điểm
1 €••Kelvin••¥ Đại Gia Siêu Sao 873
2 SKY-Việt(K.hòa) Đại Gia Vàng 435
3 Miến FC Đại Gia Vàng 345
4 True Blue Đại Gia Vàng 320
5 SC• Soda Đại Gia Bạc 190
6 Vermouths Đại Gia Bạc 185
7 Ozil Ozil Đại Gia Bạc 160
8 3Q.Lỗ Túc Đại Gia Bạc 142
9 AE3-HuyNguyen Đại Gia Bạc 136
10 Bộ Kinh Vân Đại Gia Bạc 135