Vui lòng xoay ngang thiết bị
 • Đại Gia Bạc

  SKY-Việt(K.hòa)

  điểm vip: 130 Server46
 • Đại Gia Bạc

  CĐH- ACMILAN 39

  điểm vip: 245 Server75
 • Đại Gia Bạc

  S96-H•T•PHÁT

  điểm vip: 126 Chelsea
Rank Tên HLV Danh hiệu Số điểm
1 CĐH- ACMILAN 39 Đại Gia Bạc 245
2 SKY-Việt(K.hòa) Đại Gia Bạc 130
3 S96-H•T•PHÁT Đại Gia Bạc 126
4 S~98•Nghèo Đại Gia Bạc 120
5 FC Thiện Tâm Đại Gia Bạc 100