Vui lòng xoay ngang thiết bị
Vui lòng xoay ngang thiết bị
 • Top 2 Lực Chiến

  SKY-Game Lol

  lực chiến : 26763722 Server46
 • Top 1 Lực Chiến

  Roy

  lực chiến : 36354214 Server 170
 • Top 3 Lực Chiến

  David

  lực chiến : 26136764 Server65
Rank Tên HLV Server Danh hiệu Lực Chiến
1 Roy Server 170 Top 1 Lực Chiến 36354214
2 SKY-Game Lol Server46 Top 2 Lực Chiến 26763722
3 David Server65 Top 3 Lực Chiến 26136764
4 3Q• Lỗ Túc Server1 Top 4 Lực Chiến 26129869
5 AE3-Milk Server3 Top 5 Lực Chiến 22686567
6 **Nghèo *** Server51 Top 6 Lực Chiến 21647909
7 AE3_RMFC Server3 Top 7 Lực Chiến 21430449
8 AE3-NgườiẨnDanh Server3 Top 8 Lực Chiến 21219141
9 BW•[Leonidas7] Server18 Top 9 Lực Chiến 21142073
10 NHẬU-CỌP BẠC Server35 Top 10 Lực Chiến 21111246