Vui lòng xoay ngang thiết bị
Vui lòng xoay ngang thiết bị
 • Top 2 Lực Chiến

  3Q• Lỗ Túc

  lực chiến : 37860148 Server1
 • Top 1 Lực Chiến

  ROY

  lực chiến : 57725400 Server 170
 • Top 3 Lực Chiến

  SKY-Mr Việt 79

  lực chiến : 33899269 Server46
Rank Tên HLV Server Danh hiệu Lực Chiến
1 ROY Server 170 Top 1 Lực Chiến 57725400
2 3Q• Lỗ Túc Server1 Top 2 Lực Chiến 37860148
3 SKY-Mr Việt 79 Server46 Top 3 Lực Chiến 33899269
4 BÁN ACC Server35 Top 4 Lực Chiến 30683690
5 David Server65 Top 5 Lực Chiến 30664091
6 AE3-Milk Server3 Top 6 Lực Chiến 29438924
7 κoʟ༒Mr Hưng Server24 Top 7 Lực Chiến 27931435
8 AE3-Táo Server3 Top 8 Lực Chiến 27477263
9 AE3_TomArsenal Server3 Top 9 Lực Chiến 27131713
10 MÕM Server63 Top 10 Lực Chiến 26945925