Vui lòng xoay ngang thiết bị
 • Đại Gia Bạc

  3Q.Lỗ Túc

  điểm vip: 202 Server1
 • Đại Gia Bạc

  True Blue

  điểm vip: 212 Sever 125
 • Đại Gia Bạc

  SC• Soda

  điểm vip: 200 Server59
Rank Tên HLV Danh hiệu Số điểm
1 True Blue Đại Gia Bạc 212
2 3Q.Lỗ Túc Đại Gia Bạc 202
3 SC• Soda Đại Gia Bạc 200
4 κoʟ•__Jean__• Đại Gia Bạc 170
5 Fc Mây Đại Gia Bạc 107
6 Free Đại Gia Bạc 102