UFC Siêu Sao Bóng Đá VTC Game UFC Siêu Sao Bóng Đá VTC Game

SKY-Việt(K.hòa) - vị HLV đầu tiên cán mốc 20 triệu lực chiến

02-05-2023
SKY-Việt(K.hòa) tiếp tục thiết lập kỷ lục mới khi trở thành vị HLV đầu tiên của UFC Siêu sao bóng đá đạt mốc 20 triệu điểm lực chiến và cũng là người duy nhất chiến thắng trong sự kiện “Đưa cả Liên đoàn tiến lên”.