SKY-Việt(K.hòa) - vị HLV đầu tiên cán mốc 20 triệu lực chiến