nhận giftcode
Thể lệ sự kiện Đạt Lv5

Trong 30 ngày kể từ ngày chính thức ra mắt UFC, người chơi cũ tại các game Audition, Au 2, Phục Kích, Phi Đội thực hiện tải game, tạo nhân vật và làm theo hướng dẫn sẽ nhận được quà tặng các game Audition, Au 2, Phục Kích, Phi Đội
B1: Tải game UFC, đăng nhập tài khoản VTC Game đã có chơi đến LV 5 trong game UFC
B2: Nhấn nút Nhận Giftcode tại website sự kiện, đăng nhập tài khoản VTC Game vừa sử dụng trong game UFC và nhận giftcode
*** Lưu ý: game Audition và Phi Đội tham gia sự kiện và nhận thưởng trên group Audition và fanpage Phi Đội

Thể lệ sự kiện NẠP BẤT KÌ

Trong 30 ngày kể từ ngày chính thức ra mắt UFC, người chơi cũ tại các game Audition, Au 2, Phục Kích, Phi Đội thực hiện tải game, tạo nhân vật và làm theo hướng dẫn sẽ nhận được quà tặng các game Audition, Au 2, Phục Kích, Phi Đội
B1: Tải game UFC, đăng nhập tài khoản VTC Game đã có và phát sinh nạp bất kỳ vào game UFC
B2: Nhấn nút Nhận Giftcode tại website sự kiện, đăng nhập tài khoản VTC Game vừa sử dụng trong game UFC và nhận giftcode
*** Lưu ý: game Audition và Phi Đội tham gia sự kiện và nhận thưởng trên group Audition và fanpage Phi Đội